oddz. Podgórze tel. 733 900 936   oddz. Kochanowskiego mobil:  733 900 936; 13 46-45-340  e-mail:sekretariat@spp3.sanok.pl        

Samorządowe Przedszkole Publiczne nr 3

w Sanoku 

 

22 listopada 2022 r. w Młodzieżowym Domu Kultury odbyła się XXII Konkurs recytatorski pt. "Wierszowanie", w którym:

  • I miejsce zajęła: Marcelina Lorenc z grupy VIII
  • III miejsce zajął: Kacper Bimdas z grupy XIV
  • Wyróżnienie otrzymała Alicja Cybuch z grupy VII

Nasze przedszkole reprezentowali również:

Patrycja Piegdoń z grupy V

Karolina Kot z grupy IX

Szymon Czerwiński z grupy XIII,

którzy otrzymali dyplom za udział w konkursie.

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy !

Rozliczenie finansowe - Rada Rodziców

Drodzy Rodzice

Dyrektor Samorządowego Przedszkola Publicznego nr 3 w Sanoku informuje, że w roku  szkolnym 2022/23 w placówce realizowany będzie Międzynarodowy Program Powszechnej Dwujęzyczności “Dwujęzyczne Dzieci / Bilingual Future”  

Zasadniczym celem Programu jest codzienne, kontekstowe osłuchiwanie dzieci z językiem angielskim w okresie szczególnej wrażliwości językowej tak, żeby angielski nigdy nie stał się dla nich językiem obcym. W ten sposób właśnie dziecko naturalnie - czyli na tych samych zasadach jak pierwszy - nabywa drugi język. Dwujęzyczność to cel, który rozumiemy zarówno indywidualnie – jako inwestycję tu i teraz w rozwój każdego dziecka, jak i społecznie – jako nowej jakości fundament dla polskiej gospodarki, ekonomii i polityki społecznej.

Badania dowodzą, że dzieci w wieku przedszkolnym uczą się jakby mimochodem, chłoną język całym sobą. Dzieci w wieku 2-7 lat są w stanie opanować drugi język na tym samym poziomie co ojczysty. Nigdy potem nie będą w stanie z taką łatwością osiągnąć biegłej dwujęzyczności.

więcej >>> 

Ogłoszenie

Dyrektor Samorządowego Przedszkola Publicznego nr 3  informuje Rodziców, że w bieżącym roku szkolnym w zakresie języka angielskiego w naszej placówce jest realizowany Międzynarodowy Program Powszechnej Dwujęzyczności “Dwujęzyczne Dzieci / Bilingual Future” Pilotaż

*dzieci młodsze (3,4 letnie) pracują na kartach pracy Baby Beetles

*dzieci starsze (5,6 letnie) pracują na kartach pracy Tom and Keri

Karty pracy do języka angielskiego na rok szkolny 2022/2023 zostały sfinansowane przez Burmistrza Miasta Sanoka.

Dyrektor Przedszkola

mgr Janina Milczanowska

Sanok, dnia 13.09.2022 r.

UWAGA !!! 

Informujemy, że w związku z wprowadzeniem na mocy zarządzenia Prezesa Rady Ministrów na terenie Polski drugiego stopnia alarmowego Bravo, obowiązuje zakaz wstępu do przedszkola osobom postronnym.

Do przedszkola mogą wchodzić zatem dzieci, ich rodzice/opiekunowie prawni lub inne osoby upoważnione do odprowadzania lub odbierania dzieci z przedszkola. Niedopuszczalne jest umożliwianie wstępu do przedszkola dla osób postronnych.

Naruszenie tego zakazu wiąże się z odpowiedzialnością prawną. 

 

Dyrektor Przedszkola

mgr Janina Milczanowska

Zapraszamy Państwa do wirtualnej wędrówki po naszym przedszkolu. Staramy się, aby nasza placówka była jak najbardziej przyjazna dzieciom i rodzicom. Zachęcamy do kontaktu z nami - Państwa uwagi i spostrzeżenia pomogą nam w opiece nad Waszymi dziećmi.

 

Spp3 * Przedszzkole nr 3 Sanok * Sanok * Podkarpacie * Przedszkole * błonie * sanockie * podgórze * Kochanowskiego * Samorządowe Przedszkole Publiczne Nr 3