oddz. Podgórze tel. 733 900 936   oddz. Kochanowskiego mobil:  733 900 936; 13 46-45-340  e-mail:sekretariat@spp3.sanok.pl        

Samorządowe Przedszkole Publiczne nr 3

w Sanoku 

 

Drodzy Rodzice

Dyrektor Samorządowego Przedszkola Publicznego nr 3 w Sanoku informuje, że w roku  szkolnym 2022/23 w placówce realizowany będzie Międzynarodowy Program Powszechnej Dwujęzyczności “Dwujęzyczne Dzieci / Bilingual Future”  

Zasadniczym celem Programu jest codzienne, kontekstowe osłuchiwanie dzieci z językiem angielskim w okresie szczególnej wrażliwości językowej tak, żeby angielski nigdy nie stał się dla nich językiem obcym. W ten sposób właśnie dziecko naturalnie - czyli na tych samych zasadach jak pierwszy - nabywa drugi język. Dwujęzyczność to cel, który rozumiemy zarówno indywidualnie – jako inwestycję tu i teraz w rozwój każdego dziecka, jak i społecznie – jako nowej jakości fundament dla polskiej gospodarki, ekonomii i polityki społecznej.

Badania dowodzą, że dzieci w wieku przedszkolnym uczą się jakby mimochodem, chłoną język całym sobą. Dzieci w wieku 2-7 lat są w stanie opanować drugi język na tym samym poziomie co ojczysty. Nigdy potem nie będą w stanie z taką łatwością osiągnąć biegłej dwujęzyczności.

więcej >>> 

OGŁOSZENIE 

Dyrekcja Przedszkola informuje Rodziców, że w bieżącym roku szkolnym 2022/2023 w okresie od 01.09.2022 do 31.08.2023 dzieci z przedszkola ubezpieczone będą w Firmie InterRisk TU S.A. zgodnie z polisą załączoną na stronie internetowej przedszkola.

W/w oferta obejmuje odpowiedzialność od NNW oraz innych zdarzeń. Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia oraz niezbędnymi oświadczeniami, które zamieszczone są na stronie internetowej przedszkola www.spp3.sanok.pl

Składkę na ubezpieczenie grupowe dzieci w wysokości 45 zł będzie można uiścić w dniu zebrania grupowego lub bezpośrednio u nauczycielek na grupach w terminie od 30.09.2022r. – 20.10.2022 r.

Ubezpieczenie dziecka jest dobrowolną decyzją Rodzica

POLISA - link

Lista osób przystępujących do umowy ubezpieczenia grupowego EDU Plus - link

Postepowanie w przypadku wystąpienia szkody z polisy NNW Szkolne Interrisk - link

Zgłoszenie roszczenia z ubezpieczenia EDU PLUS - link

 

Dyrektor Przedszkola

mgr Janina Milczanowska

Sanok, dnia 26.09.2022 r.

Ogłoszenie

Dyrektor Samorządowego Przedszkola Publicznego nr 3  informuje Rodziców, że w bieżącym roku szkolnym w zakresie języka angielskiego w naszej placówce jest realizowany Międzynarodowy Program Powszechnej Dwujęzyczności “Dwujęzyczne Dzieci / Bilingual Future” Pilotaż

*dzieci młodsze (3,4 letnie) pracują na kartach pracy Baby Beetles

*dzieci starsze (5,6 letnie) pracują na kartach pracy Tom and Keri

Karty pracy do języka angielskiego na rok szkolny 2022/2023 zostały sfinansowane przez Burmistrza Miasta Sanoka.

Dyrektor Przedszkola

mgr Janina Milczanowska

Sanok, dnia 13.09.2022 r.

OGŁOSZENIE!

 

Dyrektor Samorządowego Przedszkola Publicznego Nr 3 w Sanoku informuje Rodziców, że Rada Pedagogiczna po otrzymaniu pozytywnej opinii i akceptacji Rady Rodziców ustala następujące zestawy 
Kart Pracy do realizacji w roku szkolnym 2022/2023:

  • 3-latki – „Supersmyki” A Wydawnictwa MAC   
  • 4-latki – „Supersmyki” A+ Wydawnictwa MAC
  • 5-latki – „Supersmyki” B Wydawnictwa MAC 
  • 6-latki – „Strefa przedszkolaka” B+ Wydawnictwa MAC

 

W związku z przystąpieniem placówki od 1 września 2022 r. do Międzynarodowego Programu Powszechnej Dwujęzyczności "Dwujęzyczne Dzieci" prosimy o wstrzymanie się z zakupem kart pracy do zajęć z języka angielskiego.

Koszty realizacji projektu "Dwujęzyczne Dzieci" pokrywa Gmina Miasta Sanoka z wyłączeniem Kart Pracy.

Szczegóły dotyczące całości projektu zostaną podane początkiem roku szkolnego.

 

Podręcznik do religii dla 6-latków – „Tak! Jezus mnie kocha” wyd. JEDNOŚĆ

 

Zakup proponowanych Kart Pracy jest dobrowolną decyzją Rodziców. Zainteresowanych Rodziców prosimy o zaopatrzenie się w w/w Karty Pracy w okresie wakacyjnym.     

Dyrektor Przedszkola

mgr Janina Milczanowska

"Plan Zrównoważonej mobilności 2030+"

Zachęcamy do udziału w badaniu

UWAGA !!! 

Informujemy, że w związku z wprowadzeniem na mocy zarządzenia Prezesa Rady Ministrów na terenie Polski drugiego stopnia alarmowego Bravo, obowiązuje zakaz wstępu do przedszkola osobom postronnym.

Do przedszkola mogą wchodzić zatem dzieci, ich rodzice/opiekunowie prawni lub inne osoby upoważnione do odprowadzania lub odbierania dzieci z przedszkola. Niedopuszczalne jest umożliwianie wstępu do przedszkola dla osób postronnych.

Naruszenie tego zakazu wiąże się z odpowiedzialnością prawną. 

 

Dyrektor Przedszkola

mgr Janina Milczanowska

Zapraszamy Państwa do wirtualnej wędrówki po naszym przedszkolu. Staramy się, aby nasza placówka była jak najbardziej przyjazna dzieciom i rodzicom. Zachęcamy do kontaktu z nami - Państwa uwagi i spostrzeżenia pomogą nam w opiece nad Waszymi dziećmi.

 

Spp3 * Przedszzkole nr 3 Sanok * Sanok * Podkarpacie * Przedszkole * błonie * sanockie * podgórze * Kochanowskiego * Samorządowe Przedszkole Publiczne Nr 3