oddz. Podgórze tel. 13 46-45-340    oddz. Kochanowskiego mobil:  733 900 936      e-mail: sekretariat@spp3.sanok.pl        

Samorządowe Przedszkole Publiczne nr 3

w Sanoku 

 

OGŁOSZENIE

Dyrektor Samorządowego Przedszkola Publicznego Nr 3 w Sanoku przypomina, że placówka nadal pracuje w trybie zgodnie z obowiązującymi procedurami Covid-19. Wejście na teren placówki tylko i wyłącznie w maseczkach ochronnych. Osoby dorosłe, które nie dostosują się do obowiązujących zaleceń nie będą wpuszczane do budynku przedszkola.

Niniejsze ogłoszenie podaje się do wiadomości w związku z interwencjami Rodziców w powyższej sprawie.

Dyrektor Przedszkola

mgr Małgorzata Pietrzycka

Sanok, dnia 01.07.2021 r.

Szanowni Rodzice

Dyrektor Samorządowego Przedszkola Publicznego Nr 3 w Sanoku informuje, że Uchwałą Nr 132/2021 z dnia 7 kwietnia 2021 r. Rady Pedagogicznej przyjęto na rok szkolny 2021/2022 karty pracy do realizacji podstawy programowej. Przy wyborze kart pracy zasięgnięto opinii Rady Rodziców, karty uzyskały akceptację Rady Rodziców.

Przyjęto:

  • 3-latki – „Dzieciaki w akcji”
  • 4-latki – „Dzieciaki w akcji”
  • 5-latki – „Dzieciaki w akcji”
  • 6-latki – „Dzieciaki w akcji”

 

  • Zajęcia z języka angielskiego będą prowadzone w oparciu o serię kart pracy wydawnictwa MAC „I love Boo”.

Prosimy Rodziców o wstrzymanie się z zakupem kart pracy z języka angielskiego do rozpoczęcia roku szkolnego. Po dokonaniu przez nauczyciela podziału dzieci na grupy zaawansowania podana zostanie odrębna informacja.  

  • Podręczniki do religii dla 6-latków – „Tak! Jezus mnie kocha”

 

Zakup proponowanych kart pracy jest dobrowolną decyzją Rodziców. Zainteresowanych Rodziców prosimy o zaopatrzenie się w w/w karty pracy w okresie wakacyjnym.

Dyrektor Przedszkola

mgr Małgorzata Pietrzycka

Sanok, dnia 18.06.2021 r.

Zapraszamy Państwa do wirtualnej wędrówki po naszym przedszkolu. Staramy się, aby nasza placówka była jak najbardziej przyjazna dzieciom i rodzicom. Zachęcamy do kontaktu z nami - Państwa uwagi i spostrzeżenia pomogą nam w opiece nad Waszymi dziećmi

Spp3 * Przedszzkole nr 3 Sanok * Sanok * Podkarpacie * Przedszkole * błonie * sanockie * podgórze * Kochanowskiego * Samorządowe Przedszkole Publiczne Nr 3