oddz. Podgórze tel. 13 46-45-340    oddz. Kochanowskiego mobil:  733 900 936      e-mail: sekretariat@spp3.sanok.pl        

Samorządowe Przedszkole Publiczne nr 3

w Sanoku 

 

INFORMACJA

Dyrekcja Samorządowego Przedszkola Publicznego Nr 3 w Sanoku informuje, że w uzgodnieniu z  Organem Prowadzącym przedszkole pełni dyżur wakacyjny dla naszych wychowanków w miesiącu lipcu 2021r. w budynku przy ul. Podgórze 26 (budynek przedszkola przy ul. Kochanowskiego 3 w wyżej wymienionym okresie zostaje wyłączony z funkcjonowania ze względu na prowadzony remont).

Zapisy na dyżur wakacyjny będą prowadzone w późniejszym terminie o czym poinformujemy Rodziców odrębnym ogłoszeniem.

Z up. Dyrektora Przedszkola

Wicedyrektor Marzena Zając

Sanok, dnia 09.04.2021

Zapraszamy Państwa do wirtualnej wędrówki po naszym przedszkolu. Staramy się, aby nasza placówka była jak najbardziej przyjazna dzieciom i rodzicom. Zachęcamy do kontaktu z nami - Państwa uwagi i spostrzeżenia pomogą nam w opiece nad Waszymi dziećmi

Spp3 * Przedszzkole nr 3 Sanok * Sanok * Podkarpacie * Przedszkole * błonie * sanockie * podgórze * Kochanowskiego * Samorządowe Przedszkole Publiczne Nr 3