oddz. Podgórze tel. 13 46-45-340    oddz. Kochanowskiego mobil:  733 900 936      e-mail: przedszkole3sanok@vp.pl        

Samorządowe Publiczne Przedszkole nr 3

w Sanoku 

 

 

Za całe zdarzenie, cierpienie, ból, łzy i tragedie rodzinne, który znoszą nasze Najmilsze Przedszkolaki

i Wy Drodzy Rodzice

z powodu zbiorowego zatrucia Salmonellą

w naszym przedszkolu

 

bardzo przepraszamy.

 

Ze swojej strony deklarujemy, że dołożymy wszelkich starań, by przedszkole w możliwie najkrótszym czasie mogło znów funkcjonować i służyć jak najlepiej

Dzieciom i Rodzicom.

 

Małgorzata Pietrzycka, Janina Milczanowska, Marzena Zając

wraz całą kadrą przedszkola

 -----------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo

 Rodzice, którzy posiadają negatywny wynik badania dziecka ( na postawie tego wyniku dziecko może wrócić do przedszkola po jego uruchomieniu), proszeni są bardzo o wysłanie zeskanowanego wyniku badań, z podaniem informacji „Imię i nazwisko dziecka, numer grupy oraz wpisem - dziecko zdrowe”, na adres przedszkole3sanok@vp.pl

Jeśli dziecko jest chore, również bardzo prosimy o wysłanie informacji na podany wyżej adres e-mail. „Imię i nazwisko dziecka, numer grupy oraz wpisem- dziecko chore”,

Dokumenty można złożyć również osobiście, w dniach roboczych w sekretariacie przedszkola przy ulicy Podgórze 26, w godzinach od 7.00-15.00.

 Małgorzata Pietrzycka

dyrektor przedszkola

11.11.2019

----------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Rodzice

Dyrektor przedszkola informuje, że w chwili obecnej trwają prace porządkowe wykonywane przez zdrowych pracowników przedszkola - po przeprowadzonej dekontaminacji placówki. Zakończenie ich przewidziane jest w najbliższym terminie (12-15 listopada).

Opracowany raport o stanie przygotowania przedszkola do ponownego uruchomienia, uwzględniający wszystkie wymogi stawiane przed placówką– przekazany zostanie Burmistrzowi Miasta Sanoka w dniu 12 listopada 2019. Gmina Miasta Sanoka złoży wówczas wniosek do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sanoku o ponowne uruchomienie placówki.

Przedszkole może być otwarte po przeprowadzeniu ponownej kontroli całego obiektu przez PSSE w Sanoku oraz po wydaniu Decyzji przez Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego dla Gminy Miasta Sanoka zezwalającej na uruchomienie obiektu.

Dokładny termin otwarcia przedszkola na chwilę obecną nie jest jeszcze znany, aczkolwiek robimy wszystko by maksymalnie skrócić czas zamknięcia przedszkola.

Równocześnie robimy wszystko jako kadra by dzieci mogły wrócić do bezpiecznej placówki, a Wy Drodzy Rodzice byście mieli tę pewność, że Waszym dzieciom nic nie będzie zagrażało już w przedszkolu.

W przypadku powzięcia informacji o planowanym terminie otwarcia będę Państwa informować odrębnym ogłoszeniem.

Małgorzata Pietrzycka

dyrektor przedszkola

11.11.2019

 ------------------------------------------------------------------------

Szanowni Rodzice

Dyrektor Samorządowego Przedszkola Nr 3 w Sanoku przekazuje informacje od Burmistrza Miasta Sanoka o sposobie uzyskania zasiłku opiekuńczego nad:

Dokumenty do pobrania ze strony

 

- zdrowym dzieckiem

- chorym dzieckiem

 

                                         Małgorzata Pietrzycka

----------------------------------------------------------------------------

 

Informacja o przebiegu dekontaminacji

Samorządowego Przedszkola Publicznego Nr 3 w Sanoku

 

W dniu 05.11.2019 rozpoczął się dwuetapowy proces dezynfekcji Samorządowego Przedszkola Nr 3 w Sanoku przeprowadzony przez firmę zewnętrzną IN-PEST Control z Rzeszowa. Poniżej przedstawiamy przebieg procesu dekontaminacji:

  • 05.11.2019 (wtorek) w budynku przy ul. Podgórze 26 od godz. 17. 00 – chlorowanie pomieszczeń i od godz. 18.00 do 2.00 (następnego dnia) - ozonowanie pomieszczeń dwoma generatorami ozonu
  • 05.11.2019 (wtorek) w budynku przy ul. Kochanowskiego 2-od godz. 18.00 chlorowanie pomieszczeń
  • 06.11.2019 (środa) w budynku przy ul. Kochanowskiego 2 -od godz.8.30 do 18.00 ozonowanie sali gimnastycznej i II-go piętra oraz od godziny 18.30 do godziny 2.30 (następnego dnia) ozonowanie I piętra i parteru pomieszczeń budynku

Po dokonaniu procesu dekontaminacji od dnia 07.11.2019 zdrowi pracownicy rozpoczną ostateczne czyszczenie pomieszczeń w obu budynkach przedszkola.

Małgorzata Pietrzycka

 ----------------------------------------------------------------------

 Szanowni Rodzice

 

Na podstawie informacji uzyskanych i ustalonych w PSSE w Sanoku dyrektor przedszkola przekazuje informację dotyczące przeprowadzania badań u dzieci:

- z dzieckiem zdrowym, wychowankiem przedszkola, u którego nie wystąpiły żadne z objawów choroby (wysoka temperatura, bóle brzucha, wymioty, biegunka)- proszę zgłosić się na jednokrotny wymaz do Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Sanoku ul. Jezierskiego, w przypadku wyniku negatywnego dziecko może uczęszczać do przedszkola po uruchomieniu placówki

- rodzice dzieci, które zachorowały i przebywały, bądź przebywają, pod opieką lekarską, powinni postępować zgodnie z zaleceniami lekarza, co najmniej po 14 dniach po zakończonym leczeniu trzeba wykonać trzy krotne badanie, w przypadku negatywnych wyników dziecko może uczęszczać do przedszkola, dzieci chore po zakończonym leczeniu na badanie kieruje lekarz prowadzący dziecko

- w przypadku gdy dziecko przedszkolne jest chore lub chorowało, a w rodzinie jest rodzeństwo zdrowe- to trzeba zdrowym dzieciom wykonać jednokrotne badanie w PSSE w Sanoku w celu potwierdzenia stanu zdrowia dziecka

W dniu dzisiejszym tzn. 5 listopada byliście Państwo informowani telefonicznie i proszeni o zgłoszenie się w przewidywanym terminie badania w PSSE w Sanoku ul. Jezierskiego. Zaplanowane godziny przyjęć dzieci nie są sztywne, zostały zaplanowane, by w miarę możliwości zmniejszyć Państwu czas oczekiwania.

Gdyby zaplanowane godziny badania dziecka były dla Państwa nieodpowiednie- PSSE w Sanoku, prosi, aby Rodzice docierali do placówki w innym czasie w zaproponowanym- w godzinach pracy PSSE w Sanoku od 7.30- 15.00.

Wymazy te wykonywane są nieodpłatnie.

 

Małgorzata Pietrzycka

Dyrektor Przedszkola

-------------------------------------------------------------------------

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Szanowni Rodzice

Dyrekcja Przedszkola Nr 3 kieruje do Rodziców słowa wsparcia w zaistniałej sytuacji. Jesteśmy pełne współczucia dla Was Drodzy Rodzice oraz Waszych Dzieci dotkniętych chorobą. Dziękujemy za wszelką współpracę, a równocześnie prosimy o zrozumienie.

Dzieciaczkom życzymy szybkiego powrotu do zdrowia.

O wszystkich sprawach będziemy Państwa informować poprzez stronę internetową przedszkola. Prosimy o bieżące śledzenie jej.

Małgorzata Pietrzycka Janina Milczanowska Marzena Zając

------------------------------------------------------------------------

 

 Ogłoszenie

W związku z sygnałami od Rodziców dyrektor przedszkola ponownie informuje, że odbioru rzeczy dzieci można dokonać w obu placówkach w godzinach od 6.30 – 18.00 w czwartek ( 31.10.2019r. )

Dyrekcja przeszkola informuje Rodziców, że na żądanie PSSE w Sanoku przekazała w dniu 29.10.2019 i 30.10.2019 listy grup z nazwiskami i imionami dzieci, ich frekwencję w okresie 21. -25.10.2019 oraz telefony kontaktowe obojga Rodziców. Pracownicy PSSE będą telefonicznie kontaktować się z Państwem i informować o terminie i zakresie badań. Badania wykonane będą w PSSE w Sanoku ul. Jezierskiego, są nieodpłatne dla Państwa.

Małgorzata Pietrzycka

==================================

Informacja Burmistrza Miasta Sanoka

Burmistrz Miasta Sanoka informuje, że w związku z czasowym zamknięciem Samorządowego Przedszkola Publicznego nr 3 w Sanoku i koniecznością pozostawienia zdrowych dzieci w domu, istnieje możliwość ubiegania się przez ubezpieczonego rodzica o zasiłek opiekuńczy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem do ukończenia 8 lat.

W związku z powyższym rodzic zmuszony do pozostania w domu ze swoim dzieckiem zobowiązany jest złożyć w zakładzie pracy lub w oddziale ZUS:

- oświadczenie ubezpieczonego o nieprzewidzianym zamknięciu placówki, - wniosek o uzyskanie zasiłku opiekuńczego na druku ZUS Z-15a oraz w przypadku, gdy zasiłek jest wypłacany przez ZUS, dodatkowo zaświadczenie płatnika składek wystawione na druku ZUS Z-3 - w przypadku pracowników albo ZUS Z-3a - w przypadku pozostałych ubezpieczonych.

 

Jednocześnie Burmistrz Miasta Sanoka, zwraca się z prośbą o nieposyłanie do placówek oświatowych i opiekuńczych do czasu wyjaśnienia sprawy, rodzeństwa dzieci uczęszczających do Samorządowego Przedszkola Publicznego nr 3 w Sanoku.

 

do pobrania:

 

 

-----------------------------------------------------------------------

 

Uwaga Rodzice

 

Dyrektor Samorządowego Przedszkola Publicznego Nr 3 w Sanoku Małgorzata Pietrzycka informuje Rodziców, że ze względu na zwiększoną ilość zachorowań wśród dzieci decyzją Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego od dnia 28.10.2019 roku ( poniedziałek ) działalność placówki zostaje czasowo wstrzymana.

 

O szczegółach będziemy Państwa informować odrębnymi ogłoszeniami.

 

 

 

 

 

 


 

Zapraszamy Państwa do wirtualnej wędrówki po naszym przedszkolu. Staramy się, aby nasza placówka była jak najbardziej przyjazna dzieciom i rodzicom. Zachęcamy do kontaktu z nami - Państwa uwagi i spostrzeżenia pomogą nam w opiece nad Waszymi dziećmi

   

Spp3 * Przedszzkole nr 3 Sanok * Sanok * Podkarpacie * Przedszkole * błonie * sanockie * podgórze * Kochanowskiego * Samorządowe Przedszkole Publiczne Nr 3